Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Hizmeti

 

AMAÇ

Ülke düzeyinde yaygın, etkin ve verimli bir tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi oluşturarak; çiftçi/tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik, yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlamaktır.

HEDEF

Tarım, ekonomiye dayalı bir sektör olmasından dolayı kalite, standart, verimlilik, sermaye, rekebet, pazar, sürdürülebilirlik gibi iktisadi kavramlarla yakından ilişkilidir. Tarım sektörünün gelişimi dünya üzerinde değişimlerin doğru okunması, sektörün yerel ve global ihtiyaçlara göre konumlandırılması, yönlendirilmesi ve nihayetinde mahalli ve evrensel araştırma bulgularıyla elde edilen teknolojik yeniliklerin üreticiler tarafından kullanılmaya başlaması sonucunda davranış ve yeniliklerin benimsetilmesi ile mümkün olacaktır. Bu işlevi de;kırsal kesimde yaşayan nüfusun mevcut deneyim,uygulama ve tutumları dışında yaşam standartları üzerinde de değişikliği amaçlayan ve geçmişte özellikle tarımsal yayım hizmetleri, bugün ise yayım hizmetlerinin yanında tarımsal danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bilgi ve teknolojinin üretildiği noktadan, bunların dönüştürüldüğü ve üreticilere aktarıldığı ve nihayetinde üretici eli ile uygulandığı bu döngüsel zincirde sağlanan; tutum ve davranış değişiklikleri sayesinde yeni bilgi ve teknolojilerin benimsenmesi, iyi bir yaşam standardı, bilinçli ve güçlü bir üretici kitlesinin yanında bugün çevre koruma bilincine sahip sürdürülebilir bir tarımı da hedeflemektedir.

Devamını oku: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Hizmeti

Tarım ve Tarımsal Üretim


Tarım, bitkisel ve hayvansal ürünlerin yüksek kalite ve verimlilik standartları çerçevesinde üretilmesi ve tarım ürünlerin iyi koşullarda muhafaza edilmesi ve pazarlanmasıdır. Tarımsal üretimin konusunu temel olarak Bitkisel ve Hayvansal ürünler oluşturmaktadır. Tarımsal üretimin fiziki kaynakları Toprak, Hava, Güneş, Su, Gübre ve Tohumlardır.

Devamını oku: Tarım ve Tarımsal Üretim

Yatırım Teşvik

Yatırım Teşvik

Organik Tarım

Organik tarım, bitkisel veya hayvansal üretimi doğanın dengesini bozmadan yapmak amacıyla uygun ekolojiler seçerek yapay kimyasal girdi kullanmadan sadece kültürel önlemler, biyolojik mücadele ve organik kökenli girdiler kullanılarak yapılan bir tarım şeklidir.

Devamını oku: Organik Tarım

Daha Fazla İçerik...

  1. İyi Tarım

Sayfa 1 / 2

Scroll to top