Danışmanlık Faaliyetlerimizle İlgili Bilgiler

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında yapmış olduğumuz faaliyetleri bu bölüm altında görebilirsiniz. Yapmış olduğumuz faaliyetler:

  • Üretimin her aşamasında görevimizle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak

  • Sürdürülebilir bitkisel ve hayvansal üretime yönelik üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak

  • Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek

  • Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak

  • İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak

  • İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi, mekanizasyon ve bitkisel çoğaltım materyalleri ve tohumluk üretimi konularında yayım/danışmanlık yapmak

  • Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak

  • Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunmak

olarak özetlenebilir.Bu kapsamda yaptığımız faaliyetler ile ilgili bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

  

Scroll to top